post

Mis on mõttetreening?

Mõttetreening tähendab oma mõtete, tunnete ja tegevuste teadlikku suunamist. Mõttetreeningu eesmärgiks on aidata sul kasutada sinus endas olevaid ressursse, selleks et õpiksid iseennast väljendades looma endale elu, mida armastad.

Läbi mõttetreeningu õpid märkama oma mõtteid, näed seoseid mõtte ja tunde vahel ning saad oskuse suunata oma keha tegutsema just sel hetkel ja sel moel, nagu sul vaja on.

Mõttetreeningust pärit oskused on kasulikud ka inimestevahelistes suhetes. Mõistes teist inimest kolmelt olemise tasandilt (mõte-tunne-tegevus), on meil võimalik ennetada suhtlemisprobleeme ja keskenduda lahendustele.